Archives de catégorie : CZ

Žánr paměti [poznámky k výzkumu]

Je známo, že kognitivní schopnosti jsou genderově podmíněné, protože vyplývají z genderově diferencovaného vzdělání (a dalších kritérií). Paměť jako kognitivní schopnost je tedy již a priori také genderově podmíněná. Ženy a muži si nepamatují stejné věci, protože nemají stejnou zkušenost s událostmi, nemají stejná očekávání. Pokud nás zajímá paměť jako oblast sociologického studia přenosu v rámci rodiny, co s ní? To, co nazývám přenosem paměti, identity, je soubor praktik, které jednotlivci rozvíjejí v rodinách a komunitách, aby zachovali kulturu a identitu. V běžných situacích i ve zvláštních situacích, kdy rodiny zažívají válku, exil, migraci, integraci atd., lze předpokládat, že rodinné vztahy, které podmiňují práci s pamětí, jsou genderově podmíněné. Jaký tedy může být vliv pohlaví na dynamiku paměti?
Následující text je souborem úvah v pracovní verzi a dosud nebyl podroben terénnímu výzkumu.

Continuer la lecture de Žánr paměti [poznámky k výzkumu]